ZMIANY W ZEZNANIACH PODATKOWYCH ZA ROK 2013

PIT ZA ROK 2013

W porównaniu z PIT-em jaki składaliśmy w 2013 roku, w 2014 roku będziemy mieli do czynienia z 3 poważnymi zmianami. Pierwsza z nich dotyczy, dotyczy odliczania Internetu. Od zeznania za rok 2013, które będziemy składać w 2014 roku, podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi, będzie mógł korzystać wyłącznie przez 2 lata, które bezpośrednio będą po sobie następować. Istnieją różne metody by skorzystać z tej ulgi również
w następnych latach. Należy jednak jednocześnie pamiętać, że podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi jedynie za 2013 rok, jeśli w 2014 roku po raz pierwszy odliczył Internet. Jeżeli natomiast nie robił tego pierwszy raz, to ten rodzaj ulgi będzie mu w dalszym ciągu przysługiwał. Należy pamiętać, że aby ulga ta została nam przyznana, należy obliczyć prawidłowo wysokość ulgi, która nam przysługuje, za okres dwóch lat.

Kolejne zmiany są w uldze prorodzinnej, zwanej również częściej i powszechniej ulgą na dzieci. Jest to rodzaj ulgi, który najchętniej jest stosowany przez podatników w Polsce. Do tej pory ulga ta przysługiwała w jednakowej wysokości-92,67zł miesięcznie, a 1112,04 zł rocznie-niezależnie od tego ile posiadaliśmy dzieci i jaki mieliśmy dochód. Obecnie na zmianie skorzystają jedynie osoby, które mają więcej niż dwoje dzieci. Limit ulgi, będzie od 2014 roku zależeć od liczby posiadanych przez nas dzieci. W zależności od tego, ulga ta będzie wynosiła od 92,67 zł miesięcznie do 185,34 zł, co w przeliczeniu rocznym szacuje się na następującą wysokość-od 1112,04 zł do 2224,08 zł na dziecko. W przypadku gdy posiadamy dwoje dzieci, wysokość składki się nie zmienia. Najbardziej ucierpią na tej zmianie, osoby mające jedno potomstwo. Aby otrzymać tą ulgę, będą musiały zostać wcześniej przeliczone uzyskiwane przez nie dochody.