Zależny od wskaźników

przez | 9 września 2015

Po spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do programu „rodzina na swoim” i zapoznaniu się z najtańszą propozycją danego banku, będziemy mieli w końcu możliwość otrzymania korzystnego kredytu na zakup mieszkania. Przydzielenie kredytu i skala jego wysokości jest zależna od kilku czynników. Jednym z nich jest wskaźnik programu wyznaczający aktualne ceny nieruchomości mieszkalnych. Wskaźniki te zawierają uaktualniane, co pewien czas przeliczenia cenowe w odniesieniu do jednego metra kwadratowego. Oczywiście limity cen będą się różniły w zależności od województwa, w którym zamieszkujemy. Nie ma jednego ogólnego limitu wyznaczającego cenę jednego metra kwadratowego mieszkania na wszystkie województwa kraju. Poza wzięciem i rozbiciem wskaźników na województwa w dalszym etapie następuje zróżnicowanie cenowe z podziałem na miasta i gminy znajdujące się na terenie województwa. Cena nieruchomości mieszkalnej nie powinna przekraczać górnej wysokości wskaźnika. W zależności od dokładnych szacunków, w których brana jest pod uwagę również powierzchnia, naliczana jest w odpowiednie formie wysokość kredytu.