Zachowaj PIT

przez | 9 września 2015

Bardzo istotne jest by zachować go na naszym komputerze, ponieważ jest to jedyny dokument jaki otrzymujemy od urzędu skarbowego, że rzeczywiście złożyliśmy nasze zeznanie podatkowe. UPO jest automatycznie generowane przez system, dzięki któremu możemy złożyć naszą e-deklarację lub poprzez odpowiedni program do PIT za konkretny rok. Następuje to po weryfikacji formalnej przesłanego przez nas, właściwie i prawidłowo wypełnionego formularza podatkowego.

Niezależnie od wybranego przez nas sposobu dostarczenia zeznania podatkowego, musimy pamiętać o przestrzeganiu terminów określonych przez urząd skarbowy.
W przypadku składania PIT-16A i PIT-28, ostatecznym terminem złożenia tego PIT jest 31 stycznia. Natomiast w sytuacji składania PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-37, ostateczny termin upływa 30 kwietnia. Musimy pamiętać, że spotkają nas niemiłe konsekwencje nałożone przez urząd skarbowy, w przypadku niedotrzymania tych terminów.