Z pomocą bliskich

przez | 9 września 2015

Jednym z ważniejszych i na pewno niezmiernie korzystnych zapisów programu „rodzina na swoim” jest bez wątpienia zapis mówiący o posiadaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Zapis właściwie odnosi się do tego, że nie posiadając takowej zdolności, kredytobiorca może skorzystać z pomocy osób z nim spokrewnionych, na które to może zostać zawarta umowa kredytowa. Może to być, zatem najbliższa rodzina wyrażająca chęć wsparcia i spełniające odpowiednie warunki określone w programie. My sami starając się o przyznanie środków z funduszu dopłat nie możemy być stroną jakiejkolwiek innej umowy kredytowej opartej o preferencyjne warunki przydziału. Ubiegając się o przyznanie kredytu z programu „rodzina na swoim” musimy w pierwszej kolejności złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym będzie zawarty zapis mówiący o tym, iż nie posiadamy tytułu prawnego do lokalu, na który chcemy uzyskać fundusze pochodzące z kredytu preferencyjnego. Jest to jedno z najistotniejszych zagadnień określonych w warunkach przyznania dofinansowania.