Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat

przez | 9 września 2015

Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat, rozliczanie się dzieci jest już samodzielne. W roku, w którym dziecko ukończyło 18 lat, przychody pochodzące sprzed tego okresu, rozliczane są wraz z przychodami uzyskiwanymi przez rodziców tego dziecka. Natomiast po skończeniu 18 lat przez dziecko, dalsze uzyskiwane przez niego, są już rozliczane przez niego samodzielnie.

 

Przypadkiem szczególnym rozliczania podatkowego dziecka małoletniego jest zawarcie przez dziecko małżeństwa. Małoletni w wyniku zawarcia małżeństwa staje się już pełnoletni i jego zeznanie podatkowe staje się od tej pory już odrębne.

Należy pamiętać, że każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% swojego podatku na rzecz dowolnie przez siebie organizacji pożytku publicznego. Podatnik przekazując swój 1% podatku, tak naprawdę nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Może jednak bezpośrednio wpłynąć na dalsze losy i dalsze funkcjonowania wybranej przez siebie organizacji. Zysk ten ma więc bardziej charakter moralny. Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1% swojego podatku są następujące podmioty: poprzez skalę podatkową, niezależnie od źródła uzyskiwanego przychodu podatnika, ryczałtowo od podatków ewidencjonowanych, rozliczający swoje przychody na podstawie podatku liniowego lub osoby, które zbyły swoją nieruchomość. 1% naszego podatku możemy przekazać wypełniając deklarację podatkową. Wypełniając ją należy w odpowiednie pola numer KRS organizacji, jaką sobie dobrowolnie wybraliśmy. Ponadto przekazywana przez nas kwota nie może przekroczyć jednak 1% podatku.