W zeznaniu podatkowym

przez | 9 września 2015

Odliczany od podatku może być również koszt, jaki ponosimy w związku z zakupem biletów okresowych. Należy przy tym pamiętać, że dojazd do pracy pracownika, który rozlicza ryczałtowo koszty może okazać się znacznie wyższy niż kwoty, które odliczane są standardowo w rocznym zeznaniu podatkowym.

Każdy podatnik jest uprawniony do korzystania z odliczenia składek ZUS od uzyskiwanego przez siebie dochodu. Możemy wyróżnić następujące rodzaje składek ZUS, które mogą być odliczane od naszego dochodu: emerytalne, chorobowe, rentowe
i wypadkowe. Podatnik ma również prawo do odliczenia składek zdrowotnych. Należy wówczas pamiętać, że składki te, są uzyskiwane od wysokości płaconego przez nas podatku, a nie od wysokości uzyskiwanego przez nas dochodu.

Każdy podatnik, już od 4 lat ma prawo do odliczenia od swojego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym darowizn, jakie przekazuje na cele krwiodawstwa. Należy jednak pamiętać, że wysokość tej ulgi nie może być wyższa niż 6% uzyskiwanego przez nas dochodu.

W zeznaniu podatkowym składanym w 2014 roku za rok 2013, każdy podatnik ma prawo do odliczenia darowizn, przekazywanych na cele pożytku publicznego.