W zeznaniu podatkowym za 2013

przez | 9 września 2015

Odliczone mogą również zostać darowizny przeznaczone na Kościół. Jednak nie wszystkie darowizny mogą podlegać opodatkowaniu. Opodatkowane mogą zostać tylko 2 rodzaje darowizn: darowizny, które przekazywane są na cele kultu religijne, a potocznie mówiąc na „Kościół” lub darowizny, które są przekazywane na cele opiekuńczo-charytatywne Kościoła Katolickiego.

W zeznaniu podatkowym za 2013 rok możemy również rozliczyć nasze wydatki, poniesione w związku z rehabilitacją. Ten rodzaj ulgi ma zastosowanie do otrzymywanego przez nas dochodu. Odlicza się wówczas kwotę, która jest przez nas ponoszą na cele rehabilitacyjne oraz ponoszone w związku z posiadaniem możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych. Wydatek ten ponoszony jest płatnika, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnika, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub osoby niepełnosprawne. W tym przypadku występują dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo lub nielimitowane kwotowo.