Urząd pracy

Urząd pracy zajmuje się przede wszystkim osobami bezrobotnymi. Doradza i proponuję pracę dla tych, którzy nie mogą jej znaleźć na własną rękę. Proponuje również ludziom kończącym naukę staże, które są bardzo cenione przez przyszłych pracodawców. Ale także jest ważną instytucją finansową, ponieważ wiele środków finansowych wypływa właśnie z tego urzędu. Przede wszystkim Urząd Pracy wypłaca bezrobotnym, którzy przepracowali ponad rok, kuroniówki. Są to pieniądze, które otrzymuje bezrobotny przez pewien czas, gdy nie posiada pracy. Ale to nie jedyne środki finansowe jakimi dysponuje. Urząd Pracy zarządza pieniędzmi otrzymanymi z Unii Europejskiej. Są to dotacje dla osób zakładających działalność gospodarczą. Urząd Pracy dysponuje pewną kwotą, którą może zaoferować nowemu przedsiębiorcy. Finanse, którymi rozporządza Urząd Pracy muszą być skrupulatnie udokumentowane, dlatego, gdy chcemy otrzymać jakąkolwiek pomoc finansową z takiego urzędu, musimy to poświadczyć odpowiednimi dokumentami. Tylko przy zgodności wszelkich dokumentów, możemy starać się o pomoc finansową z Urzędu Pracy. A Urząd Pracy bez podstawy nie rozdaje swoich środków finansowych.

Spółka Akcyjna.

Jak sama nazwa wskazuje, Spółka Akcyjna, jest spółką utworzoną z akcji, które wykupują akcjonariusze. W ten sposób środki finansowe są gromadzone przez wielu wspólników, którzy także adekwatnie do wkładu, otrzymują prowizję za zysk z akcji. Finansami Spółki Akcyjnej zarządza rada nadzorcza, która podejmuje większość najważniejszych decyzji. Raz na jakiś czas odbywają się spotkania rady nadzorczej, czyli spotkania udziałowców z największą liczbą udziałów, czyli osób, których głosy w sprawie spółki najbardziej się liczą. To oni także dysponują finansami spółki i akceptują lub odrzucają projekty finansowe zarządu. Z racji, że osoba z największą ilością udziałów ma najwięcej głosów, dlatego niezbędna jest jej obecność na radzie nadzorczej. Finanse mogą być rozporządzone na różne sposoby, takie jak zakup nowych środków trwałych czy reklamę spółki. Także decyduje o tym ilu nowych pracowników zatrudnić oraz ile będą wynosiły ich pensje. Jak widać akcjonariusze sprawują pieczę nad finansami spółki. Nic dziwnego, ponieważ zainwestowane pieniądze są ich wkładem, a zyski, im większe, tym więcej dzielą na siebie. Akcje takie można odsprzedać innym osobom, podobno można też na tym zarobić.