ULGI I ODLICZENIA

 

            Prawo do odliczenia podatku w związku z obowiązującą ulgą prorodzinną, czyli ulgi na dzieci, będzie możliwe po spełnieniu kilku następujących czynników: jaką ilość dzieci ma dana osoba, stan cywilny podatnika oraz wysokość uzyskiwanych dochodów (zarobków).

Nasze roczne zeznanie podatkowe może być rozliczane wraz z naszym małżonkiem. Sytuacja ta może wystąpić jedynie w określonych prawnie warunkach. Wspólne zeznanie podatkowe polega na wypełnieniu wspólnie tylko jednego zeznania podatkowego PIT. Formularz ten wypełnia się na obojga małżonków. Analogicznie jak w przypadku rocznego zeznania podatkowego, na tej samej zasadzie, uwzględnia się wszystkie przychody uzyskiwane przez obojga małżonków. Należy przede wszystkim pamiętać, że każdy
z małżonków korzystać oddzielnie z przysługujących im prawnie ulg, ale jednocześnie każdy z nich jest zobowiązany do płacenia podatku, którego wysokość wynosi podwójną kwotę podatku, który jest liczony od połowy łącznej kwoty zarobków uzyskiwanych przez małżonków. Należy pamiętać, że wspólne roczne zeznanie podatkowe, jest korzystnie jedynie w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia tak dużo, że w konsekwencji uzyskiwane przez niego przychody, weszłyby do podatku liczonego według wyższej stawki podatkowej. Z kolei wspólne rozliczenie podatkowe będzie neutralne w przypadku, gdy małżonkowie uzyskują dochód (po odliczeniu wszystkich przysługujących im ulg podatkowych) w wysokości 85 528 zł. Podatek wówczas wyniesie tyle samo, co w przypadku składania dwóch odrębnych zeznań PIT.