Ulga prorodzinna – pozytywne zmiany dla rodzin wielodzietnych

przez | 9 września 2015

Kolejnym obszarem, w którym wprowadzono istotne zmiany dotyczy polityki prorodzinnej. Co prawda największymi beneficjentami będą rodziny wielodzietne. Z ostatnich badań jakie wykonano, stwierdzono, że w 2012 roku z między innymi ulgi dla dzieci skorzystało aż 4,3 miliona osób. Taka ulga objęła ponad 6,2 miliona dzieci, a kwota o jakiej mowa to ponad 5,7 miliarda złotych! Robi wrażenie, prawda?

Poprzednia ulga obejmowała wszystkie dzieci, których rodzice płacili podatek od dochodów osobistych ze stawką 18% i 32% – jakie zatem zmiany czekają w rozliczeniu z 2013?

Eksperci wypowiadają się, że czekają przede wszystkim.. komplikacje, ponieważ wprowadzono limity w rocznych dochodach rodziców czy prawnych opiekunów dziecka – 112 000 złotych, w przypadku nieformalnych związków – 56 000 złotych. Do takiego limitu jest wliczany:

– dochód opodatkowany skalą podatkiem liniowym (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),

– ze zbycia papierów wartościowych.

Takie limity ustala się po odliczeniu wszelkich kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulgę na dziecko można podzielić na taką, przy której rodzice odczują pozytywną zmianę oraz taką przy której nie będzie ona odczuwalna. Zacznijmy od początku.

Małżeństwa, które mają niewielki staż (rok) i posiadają jedno dziecko mają wspólny limit, o którym wspominaliśmy wcześniej – 112 000 złotych (podatek liniowy lub z kapitałów pieniężnych). Jeżeli jednak z wyżej wymienionych źródeł otrzymują wyższe dochody, nie mogą skorzystać z ulgi na dziecko! Małżeństwa, które mają krótszy staż – niecały rok podatkowy i również wychowują jedno dziecko, mają nieco inne prawa. Limit na każdego z osobna jest równy połowie poprzedniego – czyli 56 000 złotych. Jeżeli jednak wystąpi sytuacja, w której żona zarabia więcej i przekroczy ten próg, nie zdeklasyfikuje to drugiego małżonka do skorzystania z ulgi. Kobieta nie będzie mogła tego zrobić, natomiast mężczyzna ma prawo do odliczenia do 1 113,02 zł za rok.