System agencyjny

przez | 11 września 2015

Porównując system agencyjny z systemem franczyzowym należy zwrócić uwagę na istotne różnice, które często nie są dostrzegane przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć własną działalność w oparciu o pomoc „większego współpracownika”. Należy zwrócić uwagę na to, że franczyzobiorca może zwykłe sam podjąć decyzję o wysokości cen towarów i usług w swoim punkcie, a przychód zależy w tym wypadku nie od wysokości sprzedaży, ale także od ustalonej marży na produktach. W przypadku agentów prowizja zależy wyłącznie od sprzedaży i nie ma on wpływu na marżę – ceny zakupu i sprzedaży ustala organizator systemu. Franczyza ma to do siebie, że franczyzobiorca zamawia towar do swoich punktów na dwa sposoby: bezpośrednio u dostawców lub od producenta. W tym wypadku franczyzodawcy tworzący sieć franczyzową, aby zapewnić sobie zbyt na swoje produkty. Zwykle franczyzobiorca ma wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu w punkcie, dzięki czemu dopasowuje go do potrzeb swoich klientów. Oczywiście franczyzodawca negocjuje umowy, dzięki którym franczyzobiorcy otrzymują korzystne marże i kredyty kupieckie. Agent otrzymuje zazwyczaj towary bezpośrednio od właściciela sieci, które musi sprzedawać w punkcie. Nie ma on zwykle wpływu na asortyment, chociaż czasem właściciel sieci dopuszcza dostosowanie asortymentu do lokalizacji i potrzeb klientów, którzy odwiedzają punkt, co jest podobne do opcji, którą oferuje franchising chociaż oczywiście bardzo zubożałe. Musimy o tym pamiętać i mieć tego pełną świadomość, bo to bardzo ważne.