Stawki podatkowej-18% i 32%

przez | 9 września 2015

Niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z tzw. kwoty wolnej od podatków. Polega to na tym, że podatnicy płacą zaliczki na rzecz swojego podatku, gdy przekroczą określony prawnie limit uzyskiwanych przez nas dochodów. Chociaż ich przychody podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS, to należy jednocześnie pamiętać, że jeśli nasze wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 3091 zł rocznie podatek nie będzie musiał być odprowadzony do urzędu skarbowego. Z tej preferencji podatkowej mogą jednak korzystać jedynie podatnicy, których podatek opodatkowany jest zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową. Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się liniowo, ryczałtowcy oraz podatnicy, korzystający z tzw. karty podatkowej nie mogą niestety korzystać z tej preferencji podatkowej obowiązującej w Polsce.

Należy pamiętać, że źródło, z jakiego pochodzą nasze przychody, nie ma wpływu na to, czy nastąpi rozliczenie kwoty, która jest wolna od podatku. Istotne jest natomiast to, czy nasze przychody są opodatkowane według pewnej, określonej prawnie skali podatkowej. W sytuacji, gdy podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą i jednocześnie rozlicza swe podatki według obowiązującej w Polsce stawki podatkowej-18% i 32%, skorzysta z tego odliczenia.