Rodzina na swoim także dla singla

przez | 9 września 2015

Po korzystnej zmianie zapisu programu „rodzina na swoim” z jego preferencyjnych warunków mogą korzystać również osoby samotnie egzystujące. Osoby te powszechnie postrzegane i nazywane są singlami. Dla nich to też ów projekt rządowy zaczął przewidywać od połowy ubiegłego roku możliwość otrzymania korzystnego kredytu hipotecznego. Kredytu, który jest udzielony na przyjaznych warunkach spłaty. Jednym z wyjątkowo ważnych zapisów tego programu jest bez wątpienia to, że udzielony kredyt nie jest cofany ani zmieniany nawet, jeśli osoba, która do tej pory samotnie żyła zmieni swój status społeczny i wstąpi w związek małżeński. Zapis ten dotyczy również i osób, które już żyją w związku i po pewnym czasie z sobie tylko znanych przyczyn decydują się na separację lub rozwód. Rozpad małżeństwa nie będzie, zatem powodem do cofnięcia kredytu. Jak widać, zatem zapisy programu są odpowiednio i w korzystny sposób przygotowane na przyszłość. Małym minusem może być w tym przypadku fakt, że pomimo tego, iż program ten dostępny jest w kilkunastu placówkach bankowych, to jednak nie wszystkie one są chętne do udzielenia jej dla wspomnianego singla.