Rodzina na swoim dla samotnie wychowujących dzieci

przez | 9 września 2015

Pewne ograniczenie osób mogących się ubiegać o dopłaty z rządowego programu „rodzina na swoim” stało się wymogiem koniecznym w celu zapewnienia środków osobom najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia ze strony rządu. Do osób tych należą młode małżeństwa tworzące rodziny, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko i od połowy ubiegłego roku osoby samotnie egzystujące. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko program ten okazuje się wyjątkowo atrakcyjny i przyjaźnie dostosowany do jej możliwości. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że nie każda z osób o tym statusie będzie mogła ubiegać się o kredyt w ramach tego programu. Zostały wyróżnione pewne a bliżej mówić dokładnie trzy grupy dzieci, których wychowywanie pomaga w uzyskaniu kredytu. Rozwijając nieco szerzej temat, pod uwagą są brane przede wszystkim dzieci małoletnie, dzieci, na które przyznano i pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. W tym przypadku wiek jest nie istotny. Oraz dzieci do 25 roku życia, które to się jeszcze w dalszym ciągu uczą.