RODZAJE FORMULARZY

przez | 9 września 2015

Występują następujące rodzaje formularzy z zakresu PIT: PIT-16A, PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-37.

PIT-16A składa się z tytułu rozliczenia zdrowotnej składki. Składka ta jest odliczana od podatników, którzy rozliczają się korzystając z karty podatkowej.

PIT-28 składa się do urzędu skarbowego, gdy uzyskiwane przez nas przychody są opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Z kolei PIT-36L jest składany w sytuacji, gdy przedsiębiorcy wybrali wcześniej, że forma opodatkowania ich podatku będzie miała charakter liniowy.

Innym rodzajem deklaracji PIT jest PIT-36. Składa się go w przypadku uzyskiwania jakichkolwiek dochodów, które zostały opodatkowane na zasadach skali podatkowej
i dokonało się to bez udziału płatnika, jako pośrednika.

Z kolei gdy, wszystkie uzyskiwane przez pracownika przychody były rozliczane za pośrednictwem płatnika-np. przez pracodawcę- podatnicy są odpowiedzialni jedynie za złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-37.

Składanie deklaracji PIT-36 dotyczy najczęściej osób, które prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą i jest ono opodatkowana na tzw. ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej.

Deklarację PIT-38 składa się do urzędu skarbowego, w sytuacji gdy podatnicy zajmują się prywatnie obrotem papierów wartościowych lub zbywają swe udziały w spółkach.

Z kolei deklarację PIT-39 stosuje się przy zbyciu nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że nie uwzględnia się przy tym terminu jej zbycia, lecz termin nabycia nieruchomości, np. w wyniku jego kupna, otrzymania w darowiźnie, w spadku.