Przychody uzyskane przez dzieci

przez | 9 września 2015

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowuje swoje dziecko, wypełniając formularz PIT, w taki sposób, jakby jej dziecko było drugim zarobkującym w tej rodzinie. Wiadome jest, że sytuacja jest fikcyjna i że dziecko nie może zarabiać. Samotny rodzic może po prostu w tej sytuacji, skorzystać z preferencji i ulg. Ponadto zapłaci podwójną kwotę podatku, który liczony jest od połowy łącznej kwoty przychodów uzyskiwanych w tej rodzinie. W ten sposób, dochody uzyskiwane przez tą rodzinę nie wejdą w wyższy rejon, w którym stawka podatkowa jest wyższa.

Należy pamiętać, że istotna jest różnica rozliczania przychodów uzyskiwane przez dzieci małoletnie, a inne w przypadku dzieci, które ukończyły już 18 rok życia. Jeżeli przychody uzyskiwane przez dzieci, pochodzą z różnych źródeł, sytuacja jest jeszcze inna. Część tych przychodów może być wliczana do przychodów uzyskiwanych przez daną rodzinę, a część wręcz przeciwnie, do przychodów uzyskiwanych samodzielnie przez dziecko.

Jeżeli mówimy o przychodach uzyskiwanych przez dzieci małoletnie, to mogą one pochodzić z następujących źródłach: stypendiów, różnego rodzaju pracy, w skład wchodzą również umowy na podstawie zlecenia lub dzieła lub przychody pochodzące z przedmiotów, które zostały oddane do swobodnego przedmiotu.