PIT 28 – tak zwany ryczałt ewidencjonowany

PIT 28 jest jedną z nietypowych deklaracji, jakie możemy wybrać. Wypełnimy ją w momencie, gdy otrzymujemy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem z tytuły działalności gospodarczej pozarolniczej czy z podstawy umowy najmu, dzierżawy lub innych umów, które są rozliczane prywatnie, a nie na podstawie działalności gospodarczej. Ponadto, podobnie jak w przypadku PIT 36L, taka deklaracja będzie Cię […]

PIT 39 – ze zbycia nieruchomości

Także w przypadku zbycia nieruchomości, niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji – w tym przypadku jest nią PIT 39. Składasz ją wtedy, gdy odsprzedałeś jakąkolwiek nieruchomość lub prawa majątkowe, o ile zostały one nabyte (wybudowana) po 31.12.2008 roku! Są one opodatkowane skalą 19% (podatek dochodowy poza działalnością gospodarczą). W takiej deklaracji ujawniasz dochód – czyli różnicę […]

PIT 38

Kolejną deklaracją, jaką rozróżniamy jest PIT 38 – od kapitałów. Możemy go wybrać, jeżeli w roku podatkowym 2013 uzyskaliśmy przychody z tytułu między innymi: płatnego zbycia się udziałów w prawnych spółkach, sprzedaży papierów wartościowych, a także z pożyczonych papierów wartościowych – jest to rozliczenie od przychodu sprzedaży krótkiej. Deklarację PIT 38 wybierzesz też wtedy, gdy […]

PIT 36L – podatek liniowy

PIT 36 L możesz składać w momencie, gdy rozliczasz się z przychodów z działalności gospodarczej lub rolnej (czyli wszystkie te działalności, które nie są ujęte w PIT 37). Dodatkowo warto pamiętać, że obecnie nieco inaczej są opłacane zaliczki –nie można tego rozliczyć „podwójnie”, a – za listopad opłacamy do 20. grudnia, natomiast za grudzień – […]

Jakie PITy?

PIT 37 jest jedną z najczęściej występujących deklaracji podatkowych, składanych przez pracowników, emerytów, czy rencistów, którzy rozliczają jedyne źródło swoich rocznych przychodów. Tak wypełniony PIT podlega opodatkowaniu w skali 18% i 32%. Jeżeli jednak występuje taka okoliczność, że nie uzyskujesz przychodów, które należy opodatkować – nie musisz składać żadnej deklaracji i nie wykazujesz swoich przychodów […]

Jak przygotować się do wypełnienia zeznania podatkowego?

Obojętnie, czy zeznanie podatkowe chcemy wypełnić samodzielnie, czy z pomocą doświadczonej księgowej, musimy się do tego procesu przygotować – o ile chcemy skorzystać z należnych nam ulg. Urząd Skarbowy, jak i inne organy władzy w Polsce wymagają stosownych potwierdzeń i dokumentów, aby mieć pewność, że „upust” jest nam należny. Dlatego, przy korzystaniu z wszelakiej treści […]

Kto więc zyska?

W obliczu powyższych informacji, warto sobie zadać ważne pytanie – kto tak naprawdę zyska podczas rozliczenia za rok 2013? Nie ma wątpliwości, że największymi „wygranymi” będą małżeństwa, które nie dość, że mają dużo dzieci, których wiek nie przekracza 25 lat i nie są one pracującymi osobami lub otrzymują przychody w kwocie mniejszej niż 3 089 zł […]

Kto zyska na PIT

Ponadto, do wartości powyższych limitów przychodów małżonków nie wlicza się innych źródeł na przykład tych, które są opodatkowane podatkiem ryczałtowym, z działów produkcji rolnej czy tonażowych. Reasumując – w przypadku rodziców, którzy nie przekraczają limitów przychodów, które zostały wspominane wyżej i mają jedno dziecko małoletnie, przysługuje im ulga, która wynosi całe 92,67 złotych miesięcznie. Sprawa […]

Ulga prorodzinna – pozytywne zmiany dla rodzin wielodzietnych

Kolejnym obszarem, w którym wprowadzono istotne zmiany dotyczy polityki prorodzinnej. Co prawda największymi beneficjentami będą rodziny wielodzietne. Z ostatnich badań jakie wykonano, stwierdzono, że w 2012 roku z między innymi ulgi dla dzieci skorzystało aż 4,3 miliona osób. Taka ulga objęła ponad 6,2 miliona dzieci, a kwota o jakiej mowa to ponad 5,7 miliarda złotych! […]

PIT 2013 – jakie zmiany nas czekają?

Każda pracująca osoba, jak co roku musi złożyć deklarację podatkową do odpowiedniego urzędu. Kolejne lata, kolejne wnioski, kolejne zmiany. Rok 2013 był czasem zmian, jednak czy wyjdą nam one na dobre, będzie zależeć. Przede wszystkim od naszego stanu finansowego, wykonywanego zawodu, realizowanych umów czy nawet wielkości naszej.. rodziny. Jedno jest pewne! Kolejne wypełnienie PITu będzie […]