Zachowaj PIT

Bardzo istotne jest by zachować go na naszym komputerze, ponieważ jest to jedyny dokument jaki otrzymujemy od urzędu skarbowego, że rzeczywiście złożyliśmy nasze zeznanie podatkowe. UPO jest automatycznie generowane przez system, dzięki któremu możemy złożyć naszą e-deklarację lub poprzez odpowiedni program do PIT za konkretny rok. Następuje to po weryfikacji formalnej przesłanego przez nas, właściwie […]

PIT przez Internet

Z kolei korzystając z poczty również powinniśmy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że zarówno wybrany przez nas operator pocztowy, jak i rodzaj listu ma istotny wpływ na to, jak będzie interpretowany termin dostarczenia naszej przesyłki do urzędu skarbowego. W przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej możemy wybrać dwie formy przesyłki: list […]

Porady podatkowe

Każdy podatnik ma prawo do wyboru w jaki sposób będzie składał swoje roczne zeznanie podatkowe. Może to czynić na trzy różne sposoby: za pośrednictwem poczty, osobiście w urzędzie skarbowym lub w formie elektronicznej. Składanie PIT-u przez Internet staje się coraz bardziej modnym zjawiskiem w Polsce. Powinniśmy pamiętać o zrobieniu dodatkowej kopii naszego zeznania podatkowego, jeśli […]

Ulga abolicyjna

Obowiązuje również tzw. ulga abolicyjna. Przysługuje ona osobie, która pracuje za granicą i nie mogła na zasadzie tzw. zwolnienia z progresją, być zwolniona z płacenia podatku w Polsce. Polega ona na zastosowaniu odliczenia podatku, który musiał zapłacić w Polsce. Stosuje się tutaj zasadę odliczenia proporcjonalnego, czyli tzw. ulgę abolicyjną. Rozliczenie w Polsce podatku zagranicznego zależy […]

W zeznaniu podatkowym

Odliczany od podatku może być również koszt, jaki ponosimy w związku z zakupem biletów okresowych. Należy przy tym pamiętać, że dojazd do pracy pracownika, który rozlicza ryczałtowo koszty może okazać się znacznie wyższy niż kwoty, które odliczane są standardowo w rocznym zeznaniu podatkowym. Każdy podatnik jest uprawniony do korzystania z odliczenia składek ZUS od uzyskiwanego […]

W zeznaniu podatkowym za 2013

Odliczone mogą również zostać darowizny przeznaczone na Kościół. Jednak nie wszystkie darowizny mogą podlegać opodatkowaniu. Opodatkowane mogą zostać tylko 2 rodzaje darowizn: darowizny, które przekazywane są na cele kultu religijne, a potocznie mówiąc na „Kościół” lub darowizny, które są przekazywane na cele opiekuńczo-charytatywne Kościoła Katolickiego. W zeznaniu podatkowym za 2013 rok możemy również rozliczyć nasze […]

Podatnik może domagać się zwrotu od świadczeń

Kolejnym rodzajem ulgi jest tzw. ulga na nowe technologie. Ten typ ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy naszych podatków, ponoszonych przez nas wydatków na zakup nowych technologii. Do tzw. nowych technologii możemy zaliczyć wiedzę technologiczną, która może występować w postaci wartości prawnych lub materialnych. W wyniku posiadania tej wiedzy przeprowadzane są różnego rodzaju badania […]

IKZE

Jeżeli natomiast podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą, płaci tzw. podatek giełdowy, który jest podatkiem ryczałtowym, z odliczenia tego już nie może skorzystać. IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć kwotę składek, które zostały przez nas zapłacone w danym roku i zostały przez nas prawidłowo oraz właściwie przez nas udokumentowane. Składki te […]

Stawki podatkowej-18% i 32%

Niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z tzw. kwoty wolnej od podatków. Polega to na tym, że podatnicy płacą zaliczki na rzecz swojego podatku, gdy przekroczą określony prawnie limit uzyskiwanych przez nas dochodów. Chociaż ich przychody podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS, to należy jednocześnie pamiętać, że jeśli nasze wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 3091 zł rocznie […]

Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat

Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat, rozliczanie się dzieci jest już samodzielne. W roku, w którym dziecko ukończyło 18 lat, przychody pochodzące sprzed tego okresu, rozliczane są wraz z przychodami uzyskiwanymi przez rodziców tego dziecka. Natomiast po skończeniu 18 lat przez dziecko, dalsze uzyskiwane przez niego, są już rozliczane przez niego […]