Pit w 2013

przez | 9 września 2015

Ostatnią, lecz nie mniej ważną zmianą w rozliczeniu podatkowym będzie zmiana, która dotknie artystów i twórców w Polsce. Zmiana ta wprowadza roczny limit, dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów tych polskich twórców i artystów. Sytuacja dotyczy przychodu, który stanowi połowę górnej granicy wyznaczającego pierwszy przedział podatkowy. Kwota w tym przypadku wynosi dokładnie 42 764 zł. Koszty standardowe są stosowane w przypadku rozliczenia nadwyżki. Uzasadnia to ważność i istotność stosowania metod optymalizacji w przypadku uzyskiwania przez artystów i twórców nadwyżek
w przychodzie.