PIT 39 – ze zbycia nieruchomości

Także w przypadku zbycia nieruchomości, niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji – w tym przypadku jest nią PIT 39. Składasz ją wtedy, gdy odsprzedałeś jakąkolwiek nieruchomość lub prawa majątkowe, o ile zostały one nabyte (wybudowana) po 31.12.2008 roku! Są one opodatkowane skalą 19% (podatek dochodowy poza działalnością gospodarczą). W takiej deklaracji ujawniasz dochód – czyli różnicę między podstawą opodatkowania, a kosztami jej uzyskania.

Opodatkowaniu podlega kwota stanowiąca przychód – czyli kwota od której odjęto koszty ogłoszeń, opłaty sądowe czy należność, którą pobrał notariusz. Jest jednak pewien haczyk! Jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że kwota opodatkowana znacznie odbiega od wartości rynkowej, może sam określić jej wartość.