PIT 36L – podatek liniowy

przez | 9 września 2015

PIT 36 L możesz składać w momencie, gdy rozliczasz się z przychodów z działalności gospodarczej lub rolnej (czyli wszystkie te działalności, które nie są ujęte w PIT 37). Dodatkowo warto pamiętać, że obecnie nieco inaczej są opłacane zaliczki –nie można tego rozliczyć „podwójnie”, a – za listopad opłacamy do 20. grudnia, natomiast za grudzień – do 20. stycznia.

Z PIT 36L skorzystamy tylko i wyłącznie, jeżeli do 20. stycznia dostarczyliśmy deklarację, w której złożyliśmy pisemny kwestionariusz o sposobie takiego rozliczenia.

W przypadku wyboru deklaracji PIT 36L tracisz możliwość odliczenia od dochodu i podatku różnego typu ulg poza składkami ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Będziesz jednak mógł rozliczyć koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów czy zabezpieczenia tego źródła. Tym samym przychód jest obniżany o koszty jego uzyskania!

W PIT 36 L masz możliwość odliczenia ulgi abolicyjnej oraz składek ZUS oraz składek zdrowotnych. Dodatkowo od 2013 roku możesz odliczyć ulgę z tytuły składek na indywidualne konto emerytalne!