PIT 28 – tak zwany ryczałt ewidencjonowany

PIT 28 jest jedną z nietypowych deklaracji, jakie możemy wybrać. Wypełnimy ją w momencie, gdy otrzymujemy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem z tytuły działalności gospodarczej pozarolniczej czy z podstawy umowy najmu, dzierżawy lub innych umów, które są rozliczane prywatnie, a nie na podstawie działalności gospodarczej.

Ponadto, podobnie jak w przypadku PIT 36L, taka deklaracja będzie Cię obowiązywać, jeżeli złożyłeś pisemne poświadczenie do dnia 20. stycznia lub jeżeli rozpocząłeś działalność gospodarczą, która nie ma charakteru rolniczego w trakcie roku podatkowego 2013.

Z opodatkowania w formie ryczałtu mają osoby, które otrzymują przychód roczny w takiej formie podatkowej. Jeżeli jednak ta zasada została naruszona i otrzymywaliśmy przychody, które były opodatkowane w innej formie – np. w przypadku działalności gospodarczej zakazanej w tej formie – tracimy do niej prawo. Jednak następuje ono dopiero w dniu, w którym naruszysz te zasady – okres przed tym podlega rozliczeniu PIT 28.

Deklaracji nie będziesz rozliczać, jeżeli prowadzisz działalność, która nie jest opodatkowana ryczałtowo lub jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki, która nie jest cywilna lub jawna. Nie rozliczysz też PIT 28 w momencie, gdy przychody z dzierżawy są wykorzystywane w formie działalności gospodarczej – jeżeli jednak jest to najem prywatny – wówczas PIT 28 będzie stosowny.

Wiedz, że PIT 28 możesz składać z innymi deklaracjami – możesz rozliczać się też z innych źródeł przychodu i nie ma to wpływu na fakt, czy możesz czy też nie skorzystać z PIT 28. Warto też pamiętać, że takiej deklaracji nie złożyć wspólnie ze swoim mężem czy żoną. Jeżeli nawet przychody należą ze wspólnej własności – mieszkania, lokalu czy innej nieruchomości, każdy z małżonków musi złożyć własną deklarację.