OC

przez | 9 września 2015

Ubezpieczenie samochodowe jest bardzo ważne i każdy powinien je posiadać, bo tylko w ten sposób jest w stanie uchronić się przed przykrymi następstwami wypadków, które na pewno są bardzo krzywdzące dla każdego. Wiadomo, że nie lubimy ponosić kosztów naszych błędów, ale nie ma od tego odwrotu. Niekiedy jednak możemy się ustrzec przed popełnieniem największego błędu i się po prostu ubezpieczyć, a raczej nasz samochód. Jeśli to zrobimy, to w wypadku popełnienia błędu na drodze, możemy liczyć na finansową rekompensatę szkód materialnych, co brzmi bardzo korzystnie i jest tak samo pomocne w praktyce. Jeśli będziemy sumiennie opłacać wszystkie składki, to z pewnością uda nam się wszystko na pewno bardzo dobrze obchodzić i na pewno nie będziemy mieli problemów z używaniem naszego samochodu. Musimy też liczyć się z tym, że ubezpieczenie samochodowe i wszelkie ubezpieczenia samochodowe są przede wszystkim obowiązkowe i nie wszystkie ich formy musimy wykupywać. Wiadomo, że istnieją także ubezpieczenia dodatkowe i warto o tym pamiętać, bo tylko w ten sposób możemy mieć naprawdę kompleksową obsługę, która będzie dla nas niewątpliwie najbardziej przydatna. Warto to wiedzieć i warto o tym powtarzać znajomym i rodzinie, którzy są kierowcami. Oczywiście nie trzeba tak głęboko tego ludziom uświadamiać, bo jest to koronna kwestia, którą mało kto lekceważy. Ludzie wiedzą, że warto zadbać o ubezpieczenie własnego samochodu, gdyż jest ono bardzo korzystne i nic się na tym nie traci. Musimy to pamiętać.

 

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na mowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie wszystkie ekonomiczne skutki, które zostały wyrządzone osobom trzecim szkód, pod warunkiem, że ubezpieczony jest do tego zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym także wszystkich szkód, które zostały wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na te, które są obowiązkowe i dodatkowe. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności osoby ubezpieczającej stanowi tak zwana suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawdo dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania. Jest to bardzo przydatna rzecz, o którą każdy bez wyjątków powinien zadbać, bo dzięki temu mamy gwarancję ubezpieczenia, która jest niezwykle kluczowa. Wiadomo, że nie każdy powinien do tego podchodzić lekceważąco i z ignorancją, bo są to podstawowe kwestie, które musza obejmować każdego i które powinien każdy pielęgnować, bo w przeciwnym wypadku może być bardzo źle. Warto się odpowiednio starać, bo jeśli tego nie dopilnujemy, to na pewno poniesiemy tego przykre konsekwencje, których raczej powinniśmy unikać. Mamy tu na myśli koszty przede wszystkim materialne i finansowe, które nie są dla nikogo przyjemne i nie trzeba nawet tego dokładnie tłumaczyć, bo to zbędne.