Kto zyska na PIT

Ponadto, do wartości powyższych limitów przychodów małżonków nie wlicza się innych źródeł na przykład tych, które są opodatkowane podatkiem ryczałtowym, z działów produkcji rolnej czy tonażowych.

Reasumując – w przypadku rodziców, którzy nie przekraczają limitów przychodów, które zostały wspominane wyżej i mają jedno dziecko małoletnie, przysługuje im ulga, która wynosi całe 92,67 złotych miesięcznie.

Sprawa będzie wyglądać zupełnie inaczej, gdy małżeństwo posiada nie jedno – a dwójkę małoletnich dzieci. Wówczas limit przychodów nie jest ważny i brany pod uwagę. Miesięczne odliczenie na każde dziecko wynosi 92,67 złotych! Warto zauważyć, że limit rośnie proporcjonalnie do liczby dzieci – o ile przekracza ona magiczną liczbę trójki!

Podobnie, jak w przypadku dwójki dzieci – rodzice nie mają narzuconych limitów przychodów, a, co ważne, rośnie ulga na trzecie i czwarte dziecko! Tym samym można zauważyć, że rodziny wielodzietne zaczynają uzyskiwać pewne profity i wsparcie od państwa, o które tak długo walczyli. Reasumując kwoty ulg, jakie można otrzymać:

– na pierwsze dziecko – 92,67 złotych miesięcznie

– na drugie dziecko – 92,67 złotych miesięcznie

– na trzecie dziecko – 139,01 złotych miesięcznie

– na czwarte dziecko i każde kolejne – 185,34 złotych miesięcznie.

Jest to niewątpliwie pozytywna zmiana, która została wprowadzona do rozliczenia PITów za rok 2013!