Jak przygotować się do wypełnienia zeznania podatkowego?

Obojętnie, czy zeznanie podatkowe chcemy wypełnić samodzielnie, czy z pomocą doświadczonej księgowej, musimy się do tego procesu przygotować – o ile chcemy skorzystać z należnych nam ulg. Urząd Skarbowy, jak i inne organy władzy w Polsce wymagają stosownych potwierdzeń i dokumentów, aby mieć pewność, że „upust” jest nam należny.

Dlatego, przy korzystaniu z wszelakiej treści ulg, niezbędna jest dokumentacja. Korzystając z ulgi na internet niezbędne będą rachunki, faktury, które otrzymywaliśmy od dostawców sieci (czy to mobilnej czy stacjonarnej), a także potwierdzenia przelewu (jeżeli rachunki zaginęły w nieznanych okolicznościach). Jak wspominaliśmy na początku naszego poradnika, Urząd Skarbowy ułatwił zbieranie odpowiedniej dokumentacji, dlatego jeżeli nie możesz znaleźć faktury za skorzystanie z internetu w kafejce czy w hotelu, wystarczy wyciąg z konta bankowego – o ile płatność była regulowana kartą bankową.

W przypadku korzystania z ulgi rodzinnej – na dzieci, wymagane będą ich akty urodzenia, jeżeli jednak nie jesteś ich rodzicem, a prawnym opiekunem, pomocna będzie dodatkowa dokumentacja o Twoich prawach i obowiązkach. W PIT 2013 można także odliczyć koszty lekarstw i niektórych rehabilitacji, jednak tutaj niezbędne będą wszelkie rachunki zakupu medykamentów – samo potwierdzenie przelewu niestety będzie niewystarczające.

W przypadku dojazdów do ośrodków rehabilitacyjnych nie będą wymagane dokumenty potwierdzające dystans, jaki jest pokonywany czy faktury za benzynę czy olej napędowy. Możliwe jest wpisanie tylko i wyłącznie kwoty, jaka zostanie nam odliczona od rachunku. Bez wątpienia jest to duży plus, ponieważ dowodzenie pokonanych kilometrów w ciągu roku byłoby niezwykle kłopotliwe i czasochłonne – chociaż tutaj urzędnicy poszli po rozum do głowy i ułatwili rozliczenia

Jak widać z powyższych porad, dokumentacja jest niezbędnym elementem każdego rozliczenia podatkowego za poprzedni rok. Jeżeli w tym roku nie pomyślałeś, że przyda Ci się ta faktura, którą otrzymałeś w lutym 2013 – masz nauczkę na przyszłość. W tym roku zalecamy stworzenie teczki, w której będziesz trzymać niezbędną dokumentację i gdy będziesz rozliczać PIT 2014 – pójdzie to sprawnie i szybko!