Istotny warunek programu

przez | 9 września 2015

Możliwość ubiegania się o kredyt pochodzący z rządowego programu „rodzina na swoim” jest przewidziana dla większości osób młodych. Mogą to być zarówno osoby stanu wolnego popularnie nazywane singlami, osoby będące w związku małżeńskim i osoby samotnie wychowujące dzieci. Każda z tych grup ma prawo ubiegania się o kredyt z dopłatą ze strony Skarbu Państwa po spełnieniu kilku podstawowych warunków zawartych w zapisie programu. Jednym z dosyć ważnych wymogów w tym przypadku okazuje się na pewno całkowity brak posiadania prawa do własności czy nawet współwłasności jakiegokolwiek mieszkania. Nie może to być ani mieszkanie w zabudowie wielkomiejskiej ani też nieruchomość budowlana, jaką jest domek jednorodzinny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w automatyczny sposób jest tracone prawo do kredytu hipotecznego na warunkach programu. Oczywiście istnieje możliwość złożenia wniosku, nie mniej jednak będzie on z góry skazany na odrzucenie, co jest w pełni zgodne z zapisami warunków programu. Pod uwagę jest brana aktualna sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie programu.