Istota obsługi kasowej

przez | 9 września 2015

Rozliczenia gotówkowe dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak również jednostek gospodarczych, często używających gotówki do regulowania wzajemnych zobowiązań. Wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych odprowadza znaczną część wpływów gotówkowych do banków, gotówkę natomiast pobiera na wypłaty wynagrodzeń.

Do operacji (czynności) kasowo-skarbcowych zalicza się wszelkie operacje bankowe związane z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat gotówkowych oraz z przechowywaniem znaków pieniężnych. Operacje te organizowane są i przeprowadzane w ramach wydziału kasowo-skarbcowego, w skład którego wchodzą najczęściej:
– kasy,
– sortownia,
– skarbiec.

Liczba kas jest w oddziałach banków zróżnicowana w zależności od wielkości placówek i charakteru przeprowadzanych operacji. Z kasami współpracują sortownie pieniędzy, w których zespoły tzw. liczników przeliczają gotówkę, segregująją oraz oddzielają zużyte banknoty (tzw. destrukty). Zespół liczników składa się co najmniej z dwóch osób w celu zachowania zasady komisyjnego liczenia pieniędzy. W tym przypadku banki (bądź wynajęte firmy świadczące tego typu usługi) same gwarantują bezpieczeństwo transportowanej gotówki. Wypłat gotówkowych z rachunków bankowych dokonuje się na podstawie czeków gotówkowych bądź też w oparciu o inne dokumenty kasowe, np. asygnaty rozchodowe. W przypadku wypłacania dużych kwot tzw. pełne paczki (100 banknotów) i wiązki (1000 banknotów) wypłacane są z reguły bez przeliczania zawartości. Klient powinien jednak przeliczyć całość wypłaty przy odbiorze, może również zażądać obecności pracownika banku przy sprawdzaniu otrzymanej gotówki. Jak już wspomniano, banki nie uwzględniaj ą reklamacji po odejściu od kasy, wychodząc z założenia, że klient nie jest w stanie zapewnić takich środków ostrożności, jakie obowiązują w banku.