IKZE

przez | 9 września 2015

Jeżeli natomiast podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą, płaci tzw. podatek giełdowy, który jest podatkiem ryczałtowym, z odliczenia tego już nie może skorzystać.

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć kwotę składek, które zostały przez nas zapłacone w danym roku i zostały przez nas prawidłowo oraz właściwie przez nas udokumentowane. Składki te są przez nas właśnie odprowadzane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Podatnik, który założył i posiada ten rodzaj konta odliczenia podatkowego może dokonywać w następujących sytuacjach: rozlicza się według tzw. podatku liniowego, rozlicza się na ogólnych zasadach według aktualnie obowiązującej stawki podatkowej lub korzysta
z opodatkowania swoich dochodów na podstawie tzw. ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Należy również pamiętać, że odliczeniu podlegają składki składane na IKZE, które zostały opłacone w danym roku. Dowody naszych płat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego są podstawą do rozliczenia ulgi podatkowej. Należy pamiętać również pamiętać, że prawidłowy dowód wpłaty powinien zawierać następujące informacje: kto wpłacił komu jaką kwotę i za co oraz datę poniesionego przez nas wydatku na ten cel. Musimy również pamiętać, że niezbędne jest posiadanie przez nas dowodów wpłat na konto. Ich brak uniemożliwia nam korzystanie z tej rodzaju ulgi podatkowej.