Archiwum kategorii: Franczyza

System agencyjny

Porównując system agencyjny z systemem franczyzowym należy zwrócić uwagę na istotne różnice, które często nie są dostrzegane przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć własną działalność w oparciu o pomoc „większego współpracownika”. Należy zwrócić uwagę na to, że franczyzobiorca może zwykłe sam podjąć decyzję o wysokości cen towarów i usług w swoim punkcie, a przychód zależy w… Czytaj dalej »

Kodeks etyki

Wiadomo, że przekazanie know-how wynika z zapisów umowy i dobrej praktyki opcji zwanej franchising. Musimy wiedzieć, że dokumentem poza umownym, który może wskazywać zasady postępowania franczyzobiorcy i franczyzodawcy jest Kodeks Etyki Franchisingu, który został przyjęty przez Polską Organizację Franczyzodawców. Przekazanie know-how w przypadku systemu agencyjnego wynika z przepisów kodeksu cywilnego, który nakazuje przekazanie agentowi dokumentów… Czytaj dalej »

Umowa

Dobrze wiedzieć, że franczyza jest pewnego rodzaju umową licencyjną, która staje się coraz bardziej popularna wśród wielu sektorów rynku. Oczywiście również wiele umów dystrybucyjnych i agencyjnych bywa nazywanych franczyzą albo franchising. Wiadomo, że sam angielski termin „to franchise” znaczy tyle, co udzielenie przez jedną firmę drugiej firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na… Czytaj dalej »

Agencje franczyzowe

Jeśli chodzi o agencje franczyzowe, to powinno się to kojarzyć z biznesem. Warto wiedzieć, że ten termin jest bardziej rozwinięty i powinno się brać pod uwagę, że franzycza to bardzo dobry sposób na rozwinięcie własnego biznesu. Wiadomo, że we franczyzie biznes jest realizowany pod cudzym szyldem i jest to jedna z najlepszych dróg do wysokich… Czytaj dalej »

Własny biznes

Chcąc założyć własny biznes internetowy powinno się pamiętać o tym, że wszyscy musimy działać jak najbardziej sprawnie. Oczywiście warto zapamiętać, że zawsze działamy na własne konto i nie ma w tym nic dziwnego. Oczywiście nie wszyscy pamiętają o tej prostej zasadzie, co może rodzić frustracje, jeśli coś nam nie wychodzi. Warto jednak na początku wspomóc… Czytaj dalej »

Popularność

Obecnie w Polsce franczyza jest coraz bardziej popularna i każdy powinien mieć świadomość tego, że nie jest to metoda, która przynosi straty. Wręcz przeciwnie – jest to sposób funkcjonowania dający bardzo duże zyski. Wiadomo, że nie każdy liczy się z tym sposobem zarobkowania, ale każdy powinien zrozumieć, że tylko takimi metodami możemy sobie pomóc w… Czytaj dalej »

Własna działalność

Każdy rozpoczynający własną działalność gospodarczą musi wiedzieć, że nie jest to takie łatwe. Dlatego na początku warto jest niekiedy skorzystać z gotowych rozwiązań. Jednym z tego typu ułatwień, które pozwolą nam na rozwinięcie własnej działalności, jest franchising. To na pewno bardzo modny sposób na rozwijanie własnej działalności gospodarczej, który na pewno jest czymś świetnym. Oczywiście… Czytaj dalej »

Franchising

Franczyza to po prostu system sprzedaży towarów, usług oraz technologii, który jest oparty na współpracy pomiędzy finansowo i prawnie odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – dawcą franszyzy i odbiorcami franszyzy. Franchising zakłada także przepływ know-how od franczyzodawcy do odbiorcy przez okres obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą umowy jest udzielenie i przyjęcie obowiązków. Umowa franszyzy jest umową pomiędzy… Czytaj dalej »