System agencyjny

Porównując system agencyjny z systemem franczyzowym należy zwrócić uwagę na istotne różnice, które często nie są dostrzegane przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć własną działalność w oparciu o pomoc „większego współpracownika”. Należy zwrócić uwagę na to, że franczyzobiorca może zwykłe sam podjąć decyzję o wysokości cen towarów i usług w swoim punkcie, a przychód zależy w […]

Kodeks etyki

Wiadomo, że przekazanie know-how wynika z zapisów umowy i dobrej praktyki opcji zwanej franchising. Musimy wiedzieć, że dokumentem poza umownym, który może wskazywać zasady postępowania franczyzobiorcy i franczyzodawcy jest Kodeks Etyki Franchisingu, który został przyjęty przez Polską Organizację Franczyzodawców. Przekazanie know-how w przypadku systemu agencyjnego wynika z przepisów kodeksu cywilnego, który nakazuje przekazanie agentowi dokumentów […]

Umowa

Dobrze wiedzieć, że franczyza jest pewnego rodzaju umową licencyjną, która staje się coraz bardziej popularna wśród wielu sektorów rynku. Oczywiście również wiele umów dystrybucyjnych i agencyjnych bywa nazywanych franczyzą albo franchising. Wiadomo, że sam angielski termin „to franchise” znaczy tyle, co udzielenie przez jedną firmę drugiej firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na […]

Agencje franczyzowe

Jeśli chodzi o agencje franczyzowe, to powinno się to kojarzyć z biznesem. Warto wiedzieć, że ten termin jest bardziej rozwinięty i powinno się brać pod uwagę, że franzycza to bardzo dobry sposób na rozwinięcie własnego biznesu. Wiadomo, że we franczyzie biznes jest realizowany pod cudzym szyldem i jest to jedna z najlepszych dróg do wysokich […]

Własny biznes

Chcąc założyć własny biznes internetowy powinno się pamiętać o tym, że wszyscy musimy działać jak najbardziej sprawnie. Oczywiście warto zapamiętać, że zawsze działamy na własne konto i nie ma w tym nic dziwnego. Oczywiście nie wszyscy pamiętają o tej prostej zasadzie, co może rodzić frustracje, jeśli coś nam nie wychodzi. Warto jednak na początku wspomóc […]

Popularność

Obecnie w Polsce franczyza jest coraz bardziej popularna i każdy powinien mieć świadomość tego, że nie jest to metoda, która przynosi straty. Wręcz przeciwnie – jest to sposób funkcjonowania dający bardzo duże zyski. Wiadomo, że nie każdy liczy się z tym sposobem zarobkowania, ale każdy powinien zrozumieć, że tylko takimi metodami możemy sobie pomóc w […]

Własna działalność

Każdy rozpoczynający własną działalność gospodarczą musi wiedzieć, że nie jest to takie łatwe. Dlatego na początku warto jest niekiedy skorzystać z gotowych rozwiązań. Jednym z tego typu ułatwień, które pozwolą nam na rozwinięcie własnej działalności, jest franchising. To na pewno bardzo modny sposób na rozwijanie własnej działalności gospodarczej, który na pewno jest czymś świetnym. Oczywiście […]

Franchising

Franczyza to po prostu system sprzedaży towarów, usług oraz technologii, który jest oparty na współpracy pomiędzy finansowo i prawnie odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – dawcą franszyzy i odbiorcami franszyzy. Franchising zakłada także przepływ know-how od franczyzodawcy do odbiorcy przez okres obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą umowy jest udzielenie i przyjęcie obowiązków. Umowa franszyzy jest umową pomiędzy […]