Franchising

przez | 11 września 2015

Franczyza to po prostu system sprzedaży towarów, usług oraz technologii, który jest oparty na współpracy pomiędzy finansowo i prawnie odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – dawcą franszyzy i odbiorcami franszyzy. Franchising zakłada także przepływ know-how od franczyzodawcy do odbiorcy przez okres obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą umowy jest udzielenie i przyjęcie obowiązków. Umowa franszyzy jest umową pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza, będąca sumą określonych obowiązków i praw. Ma ona charakter dwustronnie zobowiązujący i zaliczana jest do umów nienazwanych. To bardzo ciekawe rozwiązanie ekonomiczne, które ułatwia podjęcie działalności gospodarczej osobą, które nie mają jasnej koncepcji na prowadzenie własnej działalności. Oczywiście korzyści są obustronne, bo franczyzodawca otrzymuje z tytułu franczyzy opłaty, które zasilają jego konto i pozwalają na dalszy rozwój. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, jeśli chcemy współdziałać dla wzajemnych korzyści. Wiadomo, że w pojedynkę niekiedy nie da się zdziałać tyle, co samemu, więc czasem lepiej podzielić się z kimś wiedzą, żeby zaowocowało to dalszym sukcesem. Musimy pamiętać, że nie jest to dla nas specjalnie trudne, a może to bardzo pomóc. Oczywiście wiadomo, że nie każdy jest przekonany do tego rodzaju możliwości, bo może to powodować, że zdradzimy własne rozwiązania, które ciężko było nam wypromować. Dlatego lepiej jest niekiedy samemu wszystkim się zajmować, aby było to dla nas korzystniejsze.