Archiwum kategorii: Finanse

Stopa procentowa

Stopa procentowa w operacjach otwartego rynku należy do najważniejszych stóp procentowych rynku pieniężnego. Stopa ta, zwana referencyjną (bądź interwencyjną), wyznacza najniższy poziom stóp procentowych dla międzybankowego rynku depozytów o porównywalnym okresie zapadalności. Oznacza także oprocentowanie, jakie oferuje NBP bankom komercyjnym przy sprzedaży, a następnie odkupie bonów pieniężnych (bądź skarbowych). Stopa interwencyjna ma praktycznie największe znaczenie… Czytaj dalej »

Krótkoterminowe papiery dłużne

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, nazywane bonami komercyjnymi (commercialpaperś) lub skryptami dłużnymi, emitowane są przez przedsiębiorstwa o dobrej pozycji ekonomicznej. Zaciągnięta w ten sposób na rynku pieniężnym pożyczka umożliwia uzyskanie krótkoterminowych środków zamiast korzystania z kredytu bankowego. Papiery te emitowane są na bazie dyskonta od wartości nominalnej. Firma (emitent) zobowiązana jest wykupić je po upływie okresu… Czytaj dalej »

Bony skarbowe

Bony skarbowe, zwane także dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, wekslami lub biletami skarbowymi, emitowane są przez skarb państwa. Służą one zaciąganiu przez Skarb Państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w 1870 r. w postaci weksla będącego instrumentem finansowania wydatków rządowych. W Polsce emisję tych walorów… Czytaj dalej »

Obrót bonami

Inwestorzy, którzy nie spełniaj ą po wyższych warunków bądź pragną nabyć mniejsze ilości bonów, mogą także uczestniczyć w przetargach, ale za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów posiadających status bezpośredniego uczestnika. Przed każdym pierwszym w danym miesiącu przetargiem Minister Finansów ogłasza list emisyjny oferowanych do sprzedaży w tym miesiącu bonów. W liście tym podaje się m.in.:… Czytaj dalej »

Historia polskiej bankowości

Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa Banca, oznaczającego ławę (stół), przy Którym średniowieczni Wekslerze wymieniali pieniądze. Funkcję pieniądza pełnił wówczas kruszec. Pierwsze banki powstały we Włoszech w XVI wieku, następnie w Holandii i Anglii. Przedmiotem pierwszych operacji bankowych był kruszec i kruszcowe mondy przyjmowane przez banki od ich właścicieli. W celu ułatwienia dysponowania wkładami posługiwano… Czytaj dalej »

Papiery wartościowe – bany skarbowe

Bony skarbowe, zwane także dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, wekslami lub biletami skarbowymi, emitowane są przez skarb państwa. Służą one zaciąganiu przez Skarb Państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w 1870 r. w postaci weksla będącego instrumentem finansowania wydatków rządowych. W Polsce emisję tych walorów… Czytaj dalej »

Rynek pracy – czy będzie lepiej?

Dzisiejszy rynek pracy jest w dużej mierze nieprzewidywalny i ciężko w tym zakresie cokolwiek prognozować. Z tego też powodu coraz częściej młodzi ludzie mają trudności z dopasowaniem się do potrzeb. Skutkiem tego jest coraz większa liczba osób bezrobotnych. Zmusza to wiele osób do emigrowania poza granice naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia nie w swoim nawet… Czytaj dalej »

Krótka historia ekonomii

Historia ekonomii jest w zasadzie bardzo długa bowiem sięga już czasów starożytnych, jednak warto ją opowiedzieć w skrócie. Przede wszystkim sama nazwa wymyślona została przez filozofa o imieniu Ksenofont. Oznaczała ona człowieka zarządzającego gospodarstwem, a poglądy danego filozofa głosiły, jak należy gospodarować swoim majątkiem, a czego w zasadzie należy unikać. Jeżeli chodzi o średniowiecze, to… Czytaj dalej »

Zagadnienia związane z ekonomią

Ekonomia to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dlatego też zagadnień z nią związanych jest również bardzo wiele. W głównej mierze już sama ekonomia to zagadnienie dające pojęcie o tym, czego dana nauka dotyczy. Dana nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza człowieka zarządzającego domem. Z tego też powodu ekonomia zajmuje się sposobem gospodarowania państwem. W głównej… Czytaj dalej »

Działy ekonomii

Wszelkiego rodzaju nauki jakoś się dzielą. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku tak znanej nauki, jaką jest ekonomia. Dzieli się ona przede wszystkim na dwa rodzaje. Jest to makroekonomia, jak i mikroekonomia. Ta pierwsza zajmuje się badaniem całej naszej gospodarki zarówno na świecie, jak i w całym naszym kraju. Z kolei mikroekonomia zajmuje się badaniem… Czytaj dalej »