Czy mogę wydłużyć termin spłaty podatku?

przez | 9 września 2015

W przypadku, w którym jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku, możemy ubiegać się o jej wydłużenie. Jest to prolongata – aby skorzystać z takiego prawa, należy złożyć stosowne pismo do Urzędu Skarbowego.

Warto korzystać z przyznawanych nam ulg i wiedzieć, z jakich deklaracji skorzystać przy rozliczeniu roku podatkowego. Urzędy Skarbowe sankcjonują błędy czy nieterminowość, dlatego zalecamy szybkie i sprawne wypełnienie deklaracji i spowiadanie się z każdego źródła przychodów. Takie sprawy wychodzą na jaw, a późniejsze konsekwencje mogą nas dotkliwie uderzyć.

Ponadto, wypełniając stosowne deklaracje i ucząc takiej postawy własne dzieci, wypełniamy obowiązek obywatelski i przyczyniamy się do poprawy w naszym systemie, który jak widać po roku 2013 – cały czas jest modernizowany i być może z kolejnym rokiem, będzie bardziej przyjazny dla nas – szarych obywateli.