Co skrywa projekt?

przez | 9 września 2015

Już sama nazwa projektu „rodzina na swoim” w jasny i wyraźny sposób może sugerować nam, do czego się odnosi główne zagadnienie programu. Podstawą programu jest oczywiście ułatwienie startu młodym osobom zakładającym rodzinę. Pomimo tak wymyślnej nazwy program ten, a dokładniej jego oferta dopłat do kredytów, otrzymana ze strony Skarbu Państwa uwzględnia również pomoc dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz dla tak zwanych singli. Singli, czyli inaczej mówiąc wszystkich tych osób, które zdecydowały się na prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego. Jednym z dosyć istotnych czynników wyznaczających pewną granicę jest wiek osób pragnących uzyskać korzystne dofinansowanie. Wiek osoby starającej się o przyznanie dofinansowania nie może przekraczać 35 lat. Co prawda zastrzeżenie to dotyczy tylko jednego z małżonków i nie obejmuje w zupełności osoby samotnie wychowującej dziecko. Zawierając umowę kredytową, kredytobiorca nie może być najemcą lokalu mieszkalnego. Od ogólnych reguł mogą obowiązywać pewne indywidualne odstępstwa, które zostały opisane w warunkach programu.