Co powinniśmy wiedzieć

Jeśli chodzi o franchising, to powinniśmy wiedzieć, że w przypadku tej formy zawierania umowy ważny jest pakiet franczyzowy, który zawiera w sobie sposoby prowadzenia danej działalności gospodarczej i udostępnia go franczyzodawca w ramach zawieranej z franczyzobiorcą umowy. Zawiera on bardzo dużo uprawnień i obowiązków, z których warto jest skorzystać. Oprócz tego upoważnia on do działalności franczyzobiorcy na określonym terytorium i w związku z tym franczyza jest dzięki temu rozpowszechniana. Na owy pakiet składa się koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej w dany określony sposób. Oprócz tego jest też zawarty w nim obowiązek zaopatrywania się u dawcy lub konkretnego dostawcy, a także prawa ochronne. Ma on też w sobie usługi franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorcy oraz szkolenia, czy pomoc dla zatrudnionych w punkcie franczyzobiorcy. Wiadomo, że franczyza wiąże się z przekazywaniem na rzecz franczyzobiorcy obowiązku prowadzenia akcji reklamowych i rozpowszechniania materiałów promocyjnych, które są oferowane przez franczyzodawce. Musimy też wiedzieć, że franczyzodawca ma prawo do kontrolowania wszystkich placówek, które są objęte umową franczyzy, gdyż jest to normalny sposób postępowania w tego typu przypadkach. Warto wiedzieć, że koncepcja podmiotu oferującego franczyzę jest na pewno najważniejsza i wszelkie modyfikacje w tym zakresie nie są mile widziane. Dlatego warto trzymać się koncepcji, którą franchising, a raczej podmiot oferujący, wypracował na początku i nie warto tego modyfikować.