Bankomaty

przez | 9 września 2015

Coraz bardziej popularne staje się obecnie wypłacanie gotówki przy wykorzystaniu bankomatów. Są to urządzenia elektroniczne, które praktycznie zastępuj ą pracę kasjera. Przeznaczone są do przechowywania i szybkiej wpłaty gotówki za pomocą karty magnetycznej. Wpłata gotówki przez bankomat następuje po wprowadzeniu przez klienta karty płatniczej do automatu i wybraniu na klawiaturze znaku identyfikacyjnego PIN oraz podania wysokości żądanej kwoty. Wypłata jest automatycznie rejestrowana, zaś jej wysokość jest ograniczona limitem uzgodnionym wcześniej z bankiem. Bankomaty umieszczane są wewnątrz budynku bankowego lub na zewnątrz. Ze względu na tryb pracy można je podzielić na typ on-line i off-line. Bankomaty typu on-line są bezpośrednio połączone z systemem informatycznym banku, zatem moment wypłacania pieniędzy oznacza również autoryzację karty. Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo posłużenia się kartą przez nieupoważnione osoby. Źródłem danych w tym systemie są zasoby centralne i oddziałowe banku oraz informacje zapisane na karcie. Bankomaty funkcjonujące w trybie off-line umożliwiają samodzielne działanie urządzenia, nie są one jednak bezpośrednio połączone z systemem informatycznym banku. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwem dyskietek. Źródłem danych są natomiast informacje wprowadzane do automatycznego kasjera, tzw. ATM (Automat Teller Machinę) oraz zapisy na karcie. Tylko niektóre bankomaty połączone są w ograniczonym zakresie z bankiem. Daje to bankom możliwość wprowadzania wykazu kart zastrzeżonych oraz dostarcza informacji o operacjach przeprowadzonych w bankomacie. Zaletami połączenia off-line jest prostota systemu, niezależność łączy telekomunikacyjnych i stosunkowo niskie koszty, wadą natomiast – ograniczona funkcjonalność, brak możliwości kontroli i wydruków salda, brak stałego nadzoru oraz konieczność ręcznego przenoszenia danych. Wysokość wypłat gotówkowych jest w tego typu bankomatach ograniczona. W umowie z bankiem klient ustala limit wypłat oraz cykl, w którym obowiązuje ten limit, np. tydzień. Wypłatę do wysokości zgodnej z przyznanym limitem można podejmować w danym cyklu jednorazowo lub częściami.