Archiwum kategorii: Banki

Czym jest rachunek bankowy

Na rachunku bieżącym mogą być wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone na określone cele, np. fundusze socjalne. W ramach rachunku bieżącego udzielane są także kredyty, kiedy zadłużenie występuje w postaci tzw. salda debetowego (ujemnego). Powstaje ono w wyniku dyspozycji płatniczych realizowanych w ciężar tego rachunku. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. Korzystanie przez przedsiębiorstwa / rachunku bieżącego… Czytaj dalej »

Funkcjonowanie banków i system bankowy

Szczególna funkcja systemu bankowego (czyli sieci różnorodnych instytucji finansowych) przejawia się w pełnionych zadaniach wynikających z polityki społeczno–gospodarczej kraju. Funkcje te można sprowadzić do czterech zasadniczych kwestii: 1) kształtowanie emisji kredytu i pieniądza jako jednego z podstawowych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu gospodarki; 2) gromadzenie wolnych środków finansowych oraz wpływ na ich efektywne wykorzystanie; 3)… Czytaj dalej »

Różne rodzaje rachunków bankowych

W naszym ulubionym banku możemy sobie założyć dowolny rachunek. Do wyboru mamy kilka, dlatego też należy podjąć w tym względzie jak najlepszą decyzję. W głównej mierze mamy do wyboru rachunek bieżący. Na nim w zasadzie trzymamy większość pieniędzy i z tego rachunku robimy większość przelewów i inne płatnością oraz transakcje. Wypłacać możemy z tego rachunku… Czytaj dalej »